Abonnementsbetingelser

Generelle abonnementsbetingelser for "Allflex App"

Aftalen indgås med ALLFLEX Dan-mark ApS, Rugmarken 31, 7620 Lemvig, e-mail infomaildk@merck.com Ved at tegne abonnement på app’en indvilger du også i nedenstående abonnementsbetingelser.

Om app'en

App’en består dels af en webshop, hvor man kan indkøbe ALLFLEX Dan-mark ApS’s produkter mv., dels en applikation til kvægbrugeren som gør det det muligt at indlæse dyrets elektroniske ID til app’en via en Allflex øremærkeaflæser/reader + Bluetooth, som sender ID’et direkte over i SmartKoen, hvor man kan se data og lave registreringer. Ligeledes kan man opsamle flere ID’er til en liste og lave fælles registreringer for dem samlet fremfor en efter en.
BEMÆRK at app’en ikke kan bruges til aflæsninger uden en øremærkeaflæser/reader fra ALLFLEX Dan-mark ApS. Denne skal købes separat, hvis der ikke vælges et Premium+ abonnement

Bindingsperiode

Abonnementet gælder i seks måneder, hvorefter det automatisk fornys, medmindre det er opsagt inden den ny periode påbegyndes. For Premium+ er bindingsperioden 24 måneder.

Abonnementstyper

Der kan vælges mellem et Premium og et Premium+ abonnement.
Premium+-abonnementet omfatter de samme funktioner som et Premium-abonnement og herudover medfølger også en Allflex AWR 250 øremærkeaflæser/reader.

Priser

Prisen for et Premium abonnement er 49 kr. pr. måned og betales forud for seks måneder ad gangen.
Prisen for et Premium+-abonnement er 229 kr. pr. måned de første 24 måneder. Der betales forud for seks måneder ad gangen. Efter 24 måneder falder prisen til 49 kr. pr. måned.
Fragten af øremærkeaflæser/reader dækkes af kunden.

Betaling

Der kan kun betales med FIK-kode.

Forsinket betaling

Ved forsinket betaling tillægges morarenter med 2% pr. påbegyndt måned. Herudover tillægges rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. ALLFLEX Dan-mark ApS er endvidere berettiget til at kræve et kompensationsgebyr på kr. 310.

Varighed og opsigelse

Abonnementet løber indtil det opsiges, idet det fornyes for seks måneder ad gangen – Premium+ abonnementet kan dog ikke opsiges de første 24 måneder.
Eventuelt betalte men ikke anvendte måneder returneres ikke.
Opsigelse skal være skriftlig og være ALLFLEX Dan-mark ApS i hænde inden udløbet af bindingsperioden. Opsigelse sendes til infomaildk@merck.com

Særligt for Premium+ abonnement - ejendomsforbehold

Den med Premium+ abonnementet medfølgende øremærkeaflæser/reader er ALLFLEX Dan-mark ApS ejendom indtil udløbet af 24 måneders bindingsperioden.
Såfremt abonnementet ophører som følge af abonnentens misligholdelse, skal øremærkeaflæser/readeren tilbageleveres til ALLFLEX Dan-mark ApS på abonnentens regning og risiko.
ALLFLEX Dan-mark ApS har ret, men ikke pligt, til at tinglyse ejendomsforbeholdet. Abonnenten er forpligtet til at foretage de til en evt. tinglysning nødvendige handlinger.

Særligt for forbrugere

Ovenstående betingelser gælder også for forbrugere med følgende ændringer og begrænsninger:

  • Der kan ikke tegnes Premium+-abonnement
  • Bindingsperioden er 5 måneder. Herefter kan abonnementet opsiges med et varsel på en måned plus løbende måned.
  • Ved for sen betaling tillægges morarenter og rykkergebyr i henhold til renteloven.
  • Du har 14 dages fortrydelsesret. Hvis du ønsker at fortryde tegningen af abonnementet skal du give skriftlig meddelelse til infomaildk@merck.com.\Fortrydelsesretten bortfalder nå du tager abonnementet i brug.
  • Du kan klage ved at henvende dig til ALLFLEX Dan-mark ApS – Mail: infomaildk@merck.com.
  • Hvis der ikke lykkes ALLFLEX Dan-mark ApS at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning og Forbrugerstyrelsen, Toldboden 2, 8800 Viborg, via www.forbrug.dk.\ Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Du er forbruger hvis din anvendelse af app’en hovedsageligt sker uden for dit erhverv. Det kan f.eks. være at du alene har et eller nogle få dyr og dyreholdet må betegnes som hobbypræget.