Individuel griseregistrering

Hele grisens livscyklus

LeeO er en Cloud baseret software løsning til svineproducenter, avlere, opformeringer, slagteriet, dyrlæger og rådgivere mv. der kortlægger hele grisens cyklus fra den bliver født til den bliver slagtet. Med LeeO registreres alle de vigtigste elementer i grisens livscyklus for søer og slagtegrise og giver dig dermed data ned på den enkelte gris og ikke kun i kuldet.

LeeO

Griseproducenter

LeeO samler alle nøgledata igennem grisens livscyklus, så som:

 • Fødselsvægt
 • Fravænning
 • Dødsårsag
 • Alder
 • Genetik
 • Behandlinger
 • Vaccinationer
 • Løbende vejedata
 • Interne flytninger
 • Transport
 • Lokation
 • Individuel slagtedata

Let at benytte

Administration af medicin

Tydelige rapporter