Behandling af personoplysninger

Indsamling

Vi indsamler personoplysninger, fx navn, adresse, mail, telefonnummer, IP-adresse, billeder, CHR-, CVR- og EAN-numre mv., vi modtager i forbindelse med afgivelse af tilbud og aftaleindgåelse med dig.

Vi vil typisk indhente og behandle oplysningerne fra dig eller på baggrund af et samtykke. Når du som bruger besøger vores hjemmeside opsamler vi de oplysninger, som du indtaster eller afgiver, evt. i forbindelse med beregning af et tilbud på levering af varer eller andre ydelser.

Anvendelse

Vi bruger dine personoplysninger, i det omfang de er nødvendige for at tilbyde, indgå aftale om og udføre leverancer og services. Oplysningerne bliver også brugt i nødvendigt omfang i overensstemmelse med gældende lovgivning til bogføring.

Opbevaring

Vi opbevarer de indsamlede oplysninger så længe de kræves til opfyldelse af de saglige formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, herunder til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser og så længe, at det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.

Videregivelse

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder, at en begrænset persongruppe har adgang til de oplysninger, vi har om dig.

Personoplysningerne til de nævnte formål videregives alene i det omfang, det er nødvendig for at opfylde aftalen, og da kun i nødvendigt omfang. Det kan være til offentlige myndigheder eller andre parter i sagsbehandlingen.

Derudover udføres visse funktioner af databehandlere på vegne af os og dine personoplysninger vil kunne overlades vores databehandlere i forbindelse med varetagelsen af disse administrative funktioner. Vores databehandlere behandler udelukkende personoplysningerne på vegne af og efter instruks fra os.

Hvis det følger af en domstolsafgørelse, eller hvis det er påkrævet eller hjemlet efter gældende lovgivning, herunder hvis vi har oplysningspligt overfor offentlige myndigheder, vil oplysningerne blive videregivet i henhold til myndighedernes krav.

Vi videregiver kun oplysningerne til tredjemand i det omfang dette er beskrevet i denne politik eller specifikt beskrevet i en samtykkeerklæring.

Datasikkerhed i ALLFLEX Dan-mark ApS

ALLFLEX Dan-mark ApS opbevarer oplysninger i skyen hos moderselskabet MSD Danmark og hos Uptime ApS. Alt er password-beskyttet og krypteret.

Du skal dog være opmærksom på at oplysninger sendt til os pr. mail ikke kan garanteres at være krypterede, det afhænger af din egen e-mailopsætning. Vi sender ikke personfølsomme oplysninger pr. mail uden at sikre os at modtagerens e-mail som minimum kan modtage TLS-krypterede e-mails.

Indsigt i registrerede oplysninger

Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler, ligesom du har ret til at få rettet, slettet eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger.

Henvendelse og klager herom kan ske til:

ALLFLEX Dan-mark ApS
Rugmarken 31
7620 Lemvig
Mail infomaildk@merck.com

Du kan også klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5.
1300 København K

Dataansvarlig for bearbejdning af dine personoplysninger er:

ALLFLEX Dan-mark ApS
Rugmarken 31
7620 Lemvig
Mail: infomaildk@merck.com